essord.com
WEBSITES

Essord.net : A blog about books, one of my favourite hobbies, written in English. Mostly reviews and comments about the books I'm buying and reading. Go to essord.net

24-10-2011
A COLUMN FOR DUTCH

I've decided to make two columns on the main page, one in English and one in Dutch, in case people are wondering why it's all in English.

08-09-2010
ANOTHER REDESIGN

For over 3 years I have ignored the main page of my main domain, even if it was not really pretty. I have been mainly focussing on developing the websites of several subdomains. In the meanwhile I've been learning some frontend development, so now here is a more appropriate frontpage. For no specific reasons I've decided to only use the original web colours for the main page. Any colour scheme would do, but a limited set makes it easier to make choices.

09-05-2007
NEW FIRST PAGE

I have made a new page for the main site, so that it doesn't look that ugly anymore. More stuff will be added later when I decide what to put here and how to set it up.

08-05-2007
WWW.ESSORD.COM ONLINE

www.essord.com has been put online for everyone to visit. A raw first page has been put up.

24-10-2011
EEN KOLOM VOOR NEDERLANDS

Ik heb besloten twee kolommen op de hoofdpagina te maken, een in het Engels, de andere in het Nederlands, voor het geval men zich afvraagt waarom alles in het Engels moet zijn.

08-09-2010
NOGMAALS EEN HERONTWERP

3 Jaar lang heb ik de hoofdpagina van mijn hoofddomein genegeerd, ook al was deze niet zo fraai. Ik ben vooral bezig geweest met het ontwikkelen van de websites van enkele subdomeinen. Ondertussen heb ik enige vaardigheden opgedaan voor frontend ontwikkeling. Zodoende bij deze een meer passende voorpagina. Zonder bijzondere reden heb ik besloten de originele webkleuren te gebruiken voor de hoofdpagina. Elk willekeurig kleurenschema zou voldoen, maar een gelimiteerde set maakt het makkelijker om keuzes te maken.

09-05-2007
NIEUWE HOOFDPAGINA

Ik heb een nieuwe pagina gemaakt voor de hoofdsite zodat het er niet meer zo lelijk uit ziet. Meer dingen zullen later toegevoegd worden zodra ik heb bepaald wat en hoe ik het op wil zetten.

08-05-2007
WWW.ESSORD.COM ONLINE

www.essord.com is online gezet om te bezoeken. Er is een eerste ruwe hoofdpagina geplaatst.

This site can be viewed best in Mozilla Firefox
This site was last updated on May 26th 2013, 09:17. All content © Essord.